Tuesday, December 18, 2012

"Pan's Labyrinth" - 2006

Drama, fantasy, war: 118 min.
Director: Guillermo del Toro
Writer: Guillermo del Toro


"And, like most of us, she left behind small traces of her time on earth."

"Și, la fel ca majoritatea dintre noi, ea a lăsat în urmă mici urme din timpul ei pe pământ."

"Och, liksom de flesta av oss, lämnade hon bakom sig små spår av sin tid på jorden."

No comments:

Post a Comment